Estonian Security Team OÜ lahendused on alati personaalsed. Ometi ei tähenda see päris kindlasti seda, et meie lahendused sisaldaksid kulusid osalahendustele, mida Sa tegelikult ei vaja. Vastupidi. Personaalne lähenemine tähendabki eelõike seda, et me ei püüa müüa sulle valmis paketti, mille sisu on raske muuta, vaid võimaldame Sul tellida vaid seda, mida kindalsti vaja on.