Estonian Security Team pakub oma klientidele ka isikukaitseteenust, mis tagab kliendi turvalisuse mistahes väliste ohtude eest alates mistahes võimalikest õnnestusjuhtumitest kuni otseste rünneteni. Meie meeskonnas on mitmeid suurte kogemustega ja vastava eriõppe saanud ihukaitsjaid, kes suudavad lahendada konfliktsituatsioonid sõltumata nende olemusest ja eripärast. 

Kuna väga sageli on oluline kliendi igakülgne privaatsus, siis suudavad Estonian Security Team'i ihukaitsjad osutada isikukaitse teenust äratamata tähelepanu ning häirimata mingilgi viisil kaitstava kliendi elukorraldust. Kõik Estonian Security Team-i ihukaitsjad on saanud põhjaliku eriväljaõppe nii lähivõitluse kui ka tulirelvade kasutamise osas.