Estonian Security Team-i peamiseks tegevuseks on erinevate mehitatud valve teenuste tagamine oma klientidele. See on valdkond, milles on tugev konkurents ja meil ei ole mitte midagi selle vastu. Oleme siin turul selleks, et võita kliente oma suhtumisega teenuse osutamisse ja tulemused näitavad, et oleme õigel teel.


Mida tähendab meie suhtumine - 100%?

Oleme taganud oma klientidele usaldusväärseid mehitatud valve teenuseid juba alates aastast 2009 ja me teame täpselt, millest me räägime. Antud valdkonda iseloomustab lihtne tõsiasi - mehitatud valve teenuse kvaliteedile ei anta hinnangut selle kõige alusel, mis toimis ja laabus, vaid nende üksikute olukordade ja ootamatuste põhjal, millega kaasnesid probleemid ja ebatäpsused. Just selle pärast oleme aja jooksul õppinud ära ühe väga olulise tõe - teenus peab olema kvaliteetne 100% - otsast lõpuni. Kasvõi üks pisiviga: hilinemine mõni minut, ebakorrektne hääletoon suhtlemisel isikuga, ka siis kui kõik sõnad on õiged, määrdunud vormiriietus või hetkeline tähelepanu hajumine rikub kõik. See tähendab sõna otseses mõttes seda, et teenus ei ole enam täielikult usaldusväärne ja teenuse pakkujas ei saa kindel olla. Ja seda ei saa jällegi meie endale mitte mingil juhul lubada.


Meile ei meeldi teater.

Turvateenuste turul on väga erineva kvliteedi ja suhtumisega tegijaid. On neid, kes väga selgelt väljendavad, seda, millist lahendust klient neilt tulevikus saama hakkab, ja neid, kes vahel asju ilustavad. Meie jaoks on kõik väga sirge: me sõlmime lepingu vaid nende objektide osas, mille puhul me saame eelkõige ise väga täpselt aru, millist teenust õnnestub meil kliendile tegelikult osutada ja ei pea selle kirjeldamisel mitte millegagi liialdama. Meile ei meeldi teater. See ei tähenda, et meie töötajad poleks kultuursed, vastupidi me väärtustame väga isiklikku arengut ja kultuurilist meelelahutust vabal ajal. Meile lihtsalt ei meeldi teha teatrit prooviperioodil või teenuse müümisel. Oleme uhked, et oleme loobunud mitmetest objektidest, mille puhul ei saanud me teha ühtegi kärbet teenuse kvaliteedi osas eesmärgiga muuta hind ebarealistlikult soodsaks. Kuna me pole esimest aastat turul, teame ka, et tihti tuleb võimalus lepingu sõlmimiseks siis, kui klient veendub, milline on teenuse kvaliteet pikemal perioodil. Ja just see meile meeldibki.


Me ei ole kõige odavam lahendus, sest siis poleks meid enam olemas.

Mõnes mõttes oleks väga müüv väita, et oleme kõige soodsam lahendus (või isegi kõige soodsam ja samas kõige kvaliteetsem, nagu mõned meie konkurendid on vististi veidi segadusse sattudes öelnud). See oleks ilmselgelt mitte üksnes rumal väide, vaid ka vale ning tegelikult ka võimatu. Me oleme tõenäoliselt kõige parem valik olukordades, mille puhul klient eelistab pikaajalist lahendust, milles ta saab kindel olla. Samuti usume, et oleme kindlasti parimaks valikuks turvateenuste osas, mille puhul on esmatähtis tulemuslikkus - töö osas kokkulepete tegemisel me mitte üksnes ei nõustu tulemustele suunatud eesmärkide lepingusse lisamisega, vaid soovime seda ise. Tekkis huvi? Täida ära pakkumise vorm ja me räägime sulle täpselt, mis tingimustel saaksime välja vahetada sinu praeguse mehitatud valve teenuse pakkuja. Kõlab veidi ootamatult konkreetselt? Kindlasti. Aga kas just mitte seda ei ootaks sa ka oma uuelt valveteenuse pakkujalt?